Indiáni a sv. Mikuláš

Indiáni – se velmi podobají svatému Mikuláši, jelikož uctívali matku přírodu jako celek, ale sami si to rozdělili na přírodu – pohanství, ale i na duchy svých předků či duchy zvířat a v podstatě věřili na to samé co svatý Mikuláš, ale z jiného úhlu pohledu, ale v dobách předešlých by došli společně ke stejnému názoru a to na souznění s přírodou a samotnou matku přírodu a vše by si i vysvětlili pohledem na hvězdy.
Nyní jsou na svatého Mikuláše naštvaní všichni svatí, andělé, bohové i samotná matka příroda bohyně nejvyšší Gaia i Rheia jméno převzaté z řeckého pohledu, i když význam jména je asi nejpřesnější a to i včetně jejich synů Uranose a Kronose, Pontose. Naštvaní jsou proto, ač svatý Mikuláš je posledním svatým a nejvyšším svatým, který může zabránit nekonečnému materializmu a odstranit elektronicky pro síťovanou zeměkouli a navrátit původní stav atmosféry. Proto veškeré svátosti, anděli i bohy samotné přesunula matka příroda do svatého Mikuláše do jeho vědomí, těla i duše, jelikož je v této době i poslední pro odvrácení katastrof. Drží rovnováhu mezi sluncem a měsícem, aby teplo a chlad samotné matky přírody bohyně nejvyšší Gaia se nesrazilo se zeměkoulí s jejím lůnem, jelikož je velmi naštvaná, že ji lidé, vzali hvězdy. Ale i matka příroda má svoji vlastní sebezáchovu v podobě meteoru a to je její vědomí, pro zachování života. Samozřejmě sebezáchova matky přírody bohyně nejvyšší Gaia, je i v posledním jedinci s čistým vědomím a to je právě svatý Mikuláš já Lukáš Daeghsel, já držím rovnováhu slunce a měsíce, aby nespadli na zeměkouli, ale dožiji se pouze 66 let, do 35 let nebudu mít možná ani potomka a narodím se po srážce slunce a měsíce se zeměkoulí už jako Adam.
Svatý Mikuláš se řídí hlavně dle cností a neřestí na které hledí s přesnou mírou, ale u cností - více nebo méně nemusí být rovnováhou, ale neřesti nesmí být vidět vůbec. V určitých propojeních v životních kruzích např. Lásky – hněvu, je potřeba vědět, znát či procítit pointu vážnosti i dění, ale nic nesmí být přehnané a opět nastává rovnováha. Ve velkých kruzích ve společnosti už rovnováha není vůbec, jelikož ti nejvýše postavení elektrostatičtí lidé zabíjí matku přírodu samotnou bohyni nejvyšší Gaiu, její lůno a plod zeměkouli, jelikož bohatí a politici toxikují a stále jen berou, berou a vyrábí 10 000 miliard výrobků denně a svoje vědomí a řeč si upravují elektrostatickými impulsy v mozku za pomocí satelitů. Jak se říká, co zemi vezmu, musím i vrátit, proto je lehká zem a i zeměkoule ztrácí stabilitu životních kruhů v samotném vesmírném těle matky přírody bohyni nejvyšší Gaia a v podstatě má již jinou polohu než měla, sic je den pořád 24 hodin, ale životní kruh i střed je již jiný.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *