Dvanáct apoštolů, svatí, dvanáct měsíců, tři dění, dějství rodokmenů – základní rodina tři a půl, tři roky nápravy

Dvanáct apoštolů je dvanáct měsíců, apoštol je vyvolený v každém měsíci stejně jako svatý v každém měsíci je jeden i hlavní svatý ve svém jméně, hlásající oba věrozvěsti, v páru žena muž se jim potom daří, párem i dvou měsíců začíná život rodinný, v jiném měsíci pak i starší potomek je svatým apoštolem předurčeným, každý měsíc je v každém měsíci i jeden vyhledávaný v případě uzavírání rodokmene třeba v jiném dítěti, v každém měsíci jsou tři nejdůležitější, jedná se tedy o 36 apoštol, (včetně svatých 72) mínus tři potomka ještě není, tři a tři mínus 6 (ve smyslu návaznosti v manželství i tři ženy nebo tři samotné ženy /tři různá dějství Marie/ to samé je i u svatých mužů ti jsou jen tři, ale vždy s potomkem, proto je víc žen), apoštolů je tedy 33 jako Kristova léta v platném znění jeho ukřižování, odevzdání svého těla Uranovi, tito svatí včetně apoštolů v počtu 66 hlídající v daném měsíci dění, dějství vědomí hvězd i hlásající uvědomění boží i do podvědomí lidí, ve smyslu pohanském pak v počtu 99 trestají přebohaté hříšníky peklem, co Ježíše dohnali k ukřižování. Satan neexistuje, to je lidská fantazie, je jen Lucifer. Znali i archanděly předchozího dění, dějství, i Lucifer patří do padlých, ti zas znali předchozích 33 polobohů a bohů prvopočátečního porovnání dění, znalosti se, ale dlouhým časovým rozmezím vytrácí. Dva měsíce, cca 68 dní ve smyslu ženy i muže, je to v počtu dní i rozmezí mezi různými svatými, kteří k sobě patří, ale již tam je variace 3 (tři Marie), jinak je to 34 dní ve spojení dvou znamení. Dohromady všeho je 165 x 2, jelikož tam je již určitě narození, 330 dní v roce je celkový počet svatých včetně apoštolů včetně obrácené dimenze hvězdného proudění celkových souhvězdí, je i 57 bohů, mínus jeden je začátek nového rodokmene hvězd, mezi nimi již umírající v zapomnění v životních kruzích planet v biorytmu nejvyšší bohyně Gaia, v oživení je tedy pak celkem 66 bohů souznění a 99 bohů pohanských i zapsáni v dění dějství v souhvězdích. Vyvolený hlavní apoštol čili svatý svého jména předurčený s potomkem mu pak v dimenzi je hvězda protažena i roztržena v další a jeho svítí jasněji, předurčený jiný i ob generaci ve svátosti v dítěti je ten třetí. V každém měsíci je potřeba hvězdného dění, dějství, cestou naučnou nejvyšší bohyně Gaia a Rheia dle svého prvního dějství, činí ve tvorbě nového dění na svém novém plodu rychleji, chronologicky mají vše uspořádanější i v počasí. Prosinec je pro ně nejvýznamnější, jelikož potřebují převážně první plod chladit, ve zrození i hvězdného nejžhavějšího vědomí, v dubnu je nejlepší početí, srážejí se i planety v přírodních kruzích. Každý rodokmen má spoustu hvězd a nejvyšší bohyně Gaia a Rheia přes hvězdy hledají správnou cestu k vhodnému muži i ženě, už v předurčeném dění. Dvanáct apoštolů pomáhá svatému Mikuláši, aby jeho geny pokračovali ve svátosti novorozeněte a jeho dění, ve smyslu narození Ježíše. Svatý Mikuláš rozhodně není Ježíšem, ale jeho otcem, který žil jako obyčejný muž před Kristem, žil pak i dál v pokračující generaci, oslavovaný a oslovovaný byl až v Myře narozený cca 280/286 Patara – 6. prosince 345/352 Myra, v prosinci je hlavní svatá Lucie, apoštolem s předurčením ve svátosti její bratr či sestra ve jméně v daném měsíci či jiném, Svatá Lucie je ženou svatého Mikuláše, svatá Lucie rozena na svatou Mariku ve správném znění na svatou Marii 31.1. Žádný s apoštolů ani svatý již nežije. Pouze svatý Mikuláš a svatá Lucie. Svatý Mikuláš je vždy středem, je svatým, apoštolem i bohem země, od kterého se mají zrodit další svatí i od jeho semene má se narodit ježíšek a nová svatá Marie bohyně Persefona, z jeho třech žen i další svatí jiných jmen. Svatý Mikuláš nemá tři ženy ani potomky, jelikož je utlačován přebohatými z celého světa a stále sviští satelity nad nebesy, všude přítomná elektrostatická magnetická plazma a satelitní impulsy ho všude ruší. Vatikán s duchovními v křeslech s fingovanými rodokmeny svatých, jsou pouze vejce elektrostatických lidí bez hvězd, asi je ovládl přepych, který je dohnal, aby odstrčili spoustu svatých a postupem času všichni do jednoho zahynuli ve vědomí i v obraze u matky přírody a vše se dostalo až k pravému svatému Mikuláši, který byl v elektrostatické síti přizavřený také, nakonec byl vzkříšený matkou boží seslán v obnoveném těle, který drží hvězdami planetární souhvězdí, které je díky satelitům v prachu na druhé straně, který leží i na měsíci na povrchu.

Hra pekelné kostky

Kdo rád hraje kostky nejen u krbu u stolu či v posteli, hodí samé šestky, v plném součtu je to třicet šest věrozvěsti, kdo hraje na dvanáct kostek, málo kdo tak činní, je jich příliš, ač pokračuji, ale když šestek plný počet hodí, sedmdesát dva puntíčků se ti v součtu zobrazí, mínus tři v devíti to bude lepší. Přečti si pravidla a dostaneš za učinění dosti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *