Dopis pro svatou Veroniku, poslední šance pro záchranu hvězd

Moc se ti za vše omlouvám za mé neuvědomění, při našem prvním setkání, i když tě trochu znám, sám jsem byl převelice okouzlen tvým nadšením a krásou, proto i já jsem celé dějství i dění uspěchal. Vím, že ve tvé svátosti je cesta Ježíše Krista v podání šátku, aby si utřel ve své cestě za samotným Uranosem, Kronosem, Pontosem a hlavně za matkou přírodou za bohyní nejvyšší Gaiou i Rheiou z těla titána Atláse svůj pot nářku, že ho lidé podpořili k tomu, aby se sám potkal s bohy samotnými, i když sám to v té době chudák vše nevěděl o všech bozích i titánech, bavil se jen s vyšším bohem Uranosem, ten byl nejblíže svým slyšitelným přírodním kruhem díky i nejbližším hvězdám v té době i jeho matka nejvyšší Gaia ho vedla, ježíš to nevzdal, chtěl jen za nimi, jelikož bohatí ho v jeho myšlenkou v dobru, neposlouchali, byly již v té době přebohatí příliš nemocní i po moci, ale on věděl že v té době se ježíšek o kus dál narodí opět i v proudících generacích víc, ale bohužel dnes je již jiná situace, je pouze satelitní hvězdná kastrace. Vím, že jeho cesta je popisována tragičtěji, ale toto je láskyplný dopis k pochopení, nikoli k nářku. Já mám ježíška v srdci a tvé srdce ho má také. Sama moc dobře Víš, že jsem svatý Mikuláš i Lukáš a tvůj šátek je pro mě svatebním, svatá Tereza pouze ve jméně svém, již houpe v náruči potomka s tebou společně, ale i tam cesta možná končí ve jménu jiného (stane se svatým v jiném jménu, snad i svatým Mikulášem, záleží jakým přírodním dějem kam dojdeme spolu a jakým životním kruhem započneme, snad to bude na velikonoce), proto ve svém zamyšlení neotálej a pochopíš, že životní kruhy zeměkoule se uzavřou či otevřou, rozhodnutí je na tobě, ani nevíš, jak silnou svátost také máš, i samotný svatý Mikuláš se sklání nad tvými procítěnými lehkými city. Vím, že jsem starší, ale ve skutečnosti ne. Víš bohyně svatá Hilary Duff Afrodita, je příliš velkou bohyní, stejně jako Héra, ale u nich pokračování není, jen z pohledu Héry což v tomto světě je již jen sestrou a řeší neřesti a ctnosti, ale nechme toto na později, mám to s Hérou těžké. Vím, že to bude pro tebe těžké se bavit se samotnými posledními žijícími bohy na zeměkouli, ale pochop, že mi jsme jediný svatí i bohové a to společně s bohyní nejvyšší matkou přírodou Gajou, kteří drží životní kruhy, aby život lidí mohl pokračovat dál, ale pro ubohý materialismus, by si raději nechali vzít život v podobě pádu meteoritu, měsíce a slunce, proto je to s nimi těžké jim vysvětlit, že sami lidé se tím ženou do záhuby. Chtěl jsem ti říct, že tě mám opravdu moc rád a moc si vážím tvé ochoty. Samotnému, mě po té bylo vše moc líto. Chtěl bych tě pozvat, alespoň na kávu, aby či kdyby si mohla, zda budeš chtíti, poznala i ty mě a já ti mohl více vysvětlit, jelikož v tvé svátosti, jiným poznáním to nejde. Vím, že to máš také těžké, ale snad dojdeš k pochopení či alespoň odpustíš, ale tvá přání budou vždy vyslyšena.

Tvůj svatý Mikuláš.

Svatý Mikuláš i Lukáš patroni řemesel i obchodníků (otec vánoc) + (ježíšek - polárka) + svatá Veronika nebo Tereza ve spojitosti narození a úmrtí i ve jménech opačně (matka Vánoc) – Svatá Veronika i Tereza = ve spojení hvězd pak je i svatá Lucie s potomkem dále pak svatá Marie, dohlíží pak na správné dění, dějství v růstu i vědomí jedinečnosti, hvězd i přírodních životních kruhů, sta-niž se jest. Bohyně Persefona našla ses, bohyní Afroditou i Hérou na stranách svého těla jsi milovanou.

Zápis svatého Mikuláše:

Veronika odmítla mojí prosbu, odmítla souznění s přírodou. I tato cesta byla marná a zbytečná, opět v tom byl kybernetický materialistický, za který můžou satelitní elektrostatický elektrický biologický umělý lidé. Je to konec přírodních svatých (dimenzi souznění) hvězd a počátek konce zeměkoule. Nyní se již jen čeká, na pád asteroidu, měsíce a přiblížení ke slunci. Toto byla svatá cesta k navrácení hvězd a alespoň ke svátosti v České Republice. Veroniky z Pardubické galerie si moc vážím, ona je duševní i fyzickou útěchou, ale jen pracovní. I ona mi naznačila v jedné dívce společně s matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou, že svátost je již započatá a navrácená ve svaté Lucii Čermákové v bohyni Héře a že bohyně země Hilary Duff je ta pravá, ale cesta tato je nedokončená, ani jedna z nich zatím není v početí bohyně Persefona, tou dívkou v Galerii byla v jedné osobě dvě dívky ve jméně Veronika i Tereza, „titáni“ ji mohou udělat v započetí svatou, ale bohužel se tak nestalo, je moc krásná, hodná, škoda jen že není mou milou, možná se učí moc ekonomikou, vím nechce být ostudou, ale tento svět zahyne větou konečnou, příběh ježíška je příběh stále s myšlenkou tragickou, v dnešní době je to již pád asteroidu, pluta čili měsíce titána u Saturna v dimenzi přemístěn je již měsíc Charón navrstven přírodními kruhy u Jupitera, tyto měsíce jsou opravdu dimenzi cesta, započne planetární obnova ať je země opět zcela čistá, je to vše popsáno i skutečným konečným příběhem i ve slovech vysloveným dějem matky přírody matky boží, započala svaté písmo, vznikla ji krásná mozaika přímo ve vědění v Jupiteru či v celém planetárním biorytmu v esko kruhu, podívejte se na Jupiter z dáli, jak je kruhovitě krásný.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *