Dlouhý dech, přírodní naplnění, venušiny kuličky, vědomí života

Dlouhý dech nejvyšší bohyně Gaii, pro ochranu boží, ze středové hvězdné dimenze pochází, která je mezi měsícem a zeměkoulí, mezi dvěma dívkami, v zeměkouli - plod matky přírody, je již v životních přírodních kruzích v souznění již ve střídání, ve středové hvězdě mezi těmito planetárními dívkami dcerami matky boží svatého Mikuláše nachází, proto měsíc v jeho se i mění, je posledním děním, dějstvím na povrchu na zeměkouli, Evu či svatou Marii na ni tvoří v dění, dějství pak pannu Marii má v početí, ve výchově hvězdně svatým Mikulášem ve vědění v dění, dějství vědomě i sílí, tři zeměkoule v přírodních kruzích lomené měsíčním kloubem nejvyšší bohyní Gaiou jejím vzduch prázdnem i tlakem vznáší se pak při Venuši, třením a blahem, Venušiny kuličky pak v souznění tvoří další hvězdičky. Ztracené zeměkoule plody matky přírody dnešní doby, musí se tvořit párové hvězdy, aby nejvyšší bohyně Gaia našla místo chvění. Dlouhý dech vzduch prázdna a přírodní magnetické skladby v souznění první svatou rodinu chrání, proti elektrostatickým signálním lidem, kteří jsou ucpáni i elektrostatickým prouděním ve svém vědomí zde na zemi, jsou tím sic oživováni, ale ve vědomí mají již mrtvou dimenzi hvězdy již není i ve vědění matky boží, matka příroda matka boží dlouhým dechem je naplní, nemají hvězd tak zčernají, elektrostatickou elektřinu jim vypudí, hvězd jim netvoří, není prvopočátečního dění, dějství, elektrostatická signální elektřina těmto lidem vše rychle opět ve vědění přírodním za dimenzi vejcem upálí, bez elektrostatického proudění, by se po delší době správného dění za přítomnosti svatého Mikuláše přírodně rozjasní i ve vědomí, ale dění dějství pro sražení přírodních kruhů ve vědění a otevření membrány hvězdné, je opravdu dlouhodobější, ač dnešní doba již přináší spíše kyber plazmu zpětně jim opět elektrostatická elektřina vše rozsvítí a hvězdu opravdu v tomto prostředí již nelze stvořit v krátkodobosti, nadále pak elektrostatický lidé již nemají nic z přírodních hledisek společného se zeměkoulí, je to vše jen ve svatém Mikuláši, který má středového hvězdného proudění od narození v přírodním souznění, přírodní naplnění v souznění matka boží šetří pro svatou Marii, početí a rodinné žití, musí je od těchto elektrostatických lidí chránit po celé zeměkouli, ale i tak slábne matka přírody matka boží a dochází ke srážení dimenzi vejce, už jen proto, naplňuje v dešti přírodního souznění svém i elektrostatické přímočaré dění nevině, ač vše patří k životu kruhovitě, tento druh přímo čárového dění pak žije obalově v kruhu jiném, satelity matka boží nevlastní ani v obraze v galaxii na hoře, jsou to brány pekel i nebes, tvoří života čistého země.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *