Dinosauři, nemoci, vláha ze souznění

Prehistorie byla tvrdá doba, ale zcela přírodní evoluční cesta, nemocí bylo málo zhruba, jen pár jich příroda zavinila a její tvorba, zvířátka jen v ledvinách v evoluci trpěla, pila byla příliš minerální voda, při dokončení v evoluci planetárního biorytmu, matka příroda na počátku v lednu, příliš svůj plod ochladila, zvířátka jí nastydla, roční teplotní obměna, ale byla zcela účelová, vymrzlo to, co sama příroda bez souznění stvořila, chudákem je oblast Afrika, tam lidé i zvířátka, aby s respektem od sebe co nejdál žila či se příliš nerozmnožovala, správný jídelníček, aby si zachovala a nic jiného nevyhledávala v potravním řetězci se stala opět chyba, nebylo dostatek živého a příroda nebyla vegetací nadbytečná či nekonečná, matka příroda vytvořila příliš dobré klima, příroda se jí tam příliš zdařila i nezdařila škoda, dobře to tam myslela, jedinečnost člověka měla v rovnováze udržovat přírodní pravidla, proto ho hvězdně stvořila, aby ho i uvědomovala ve vědomí upozorňovala. Pračlověk či dinosauři umírali na ztvrdlé kosti či vypadané zuby ještě v mládí, vše do lepšího vedla v přírodní evoluci. V dobrém smyslném ohledu, tvrdé minerální deště, podpořili hnojivo v půdě, v dnešní době v tělesné stavbě při přírodním souznění, by se člověk dožíval i sto patnácti let běžně. Já jsem nikdy nebyl nemocen ani vážně, měl jsem titány v sobě, jako dinosauři v první tělesné stavbě s tím rozdílem, že mám i vědomí hvězdné planetárně živené. Nyní lidská tvorba úplně všemu ubližuje, hlavně samozřejmě přírodě a to šíleně, lidstvo vše převážně toxikuje, elektrostatickou elektřinou podstatu vědomého přírodního pilíře morduje, žijte raději přírodně, matka příroda rozpoznává vaše tělo lépe, raději o vás pečuje, čím víc si člověk vynálezy život zlepšuje i v tělesné tvorbě v konečném smyslu vše zhoršuje, věková doba savce se nyní snižuje, po rozkladu těl to ubližuje v globálním smyslu někde jinde, každý jiný organizmus či životní kruh jinak na vše reaguje, vše hlavně upadá hvězdně, padající měsíc vše přeci zákonitě dokazuje.
Při prvním přírodním dění, dějství v přírodních kruzích, vždy bude narozena první žena v cestách božích, pokračujíc dokud to ve tvorbě přírodní nebude muž v konečné evoluci dějství, ale počátkem všeho v probuzení přírody v dimenzi vejci je to dítě boží, pak svatá Marie první ježíška v konečné evoluci drží.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *