Dcera bohyně Seléné – Alizée Jacotey, polobohyně Foibé

Foibé sloužila jako „obhájkyně mnohých svatých“. Základní význam slova „obhájkyně“ (pro•staʹtis) je „ochránkyně“ nebo „opatrovnice“, svatých i hvězd, není v něm tedy obsažen pouze vřelý vztah k jiným lidem, ale také ochota pomáhat těm, kdo jsou v nouzi. Dalo by se také přeložit jako „patronka“ měsíce – její maminka bohyně Seléné, hvězd i živé vody. Foibé si mohla dovolit cestovat a vykonávat ve sboru důležité bohoslužby, a to by mohlo naznačovat, že byla, nebyla epocha dávné doby, nyní je jiné dění, vdova a že pravděpodobně měla nějaký majetek a rozdávala jej chudým, sama měla přízeň nejvyšších bohů a všeho nekonečný dostatek. Snad tedy měla možnost využívat svého svatého vlivného postavení ve hvězdách i ve společnosti ve prospěch křesťanů, kteří byli neprávem obviněni, a tímto způsobem je obhajovat; nebo možná poskytovala křesťanům útočiště v době, kdy jim hrozilo nebezpečí, a tak sloužila jako ochránkyně.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *