Cyril a Metoděj, Jan Hus, husité a kalich s vodou

Jak sami dobře opět víte, Cyril a Metoděj kráčeli mile světem, roznášeli slova s láskou s rozkvětem, roznášeli slova víry i svým básnickým popěvem. Jeden byl souznění, druhý byl více přírodní třeba i v souznění, konce svých cest neměli, rovnováhu v lidech hledali, hvězdy v té době ještě příliš neznali, posvátnost v dění, dějství v krocích po zemi lidí poznali, ale i Češi je trochu oslavili, snad i trochu truchlili, meteority Cyrila a Metoděje již na Rusko spadly, svátek v obžerství a v elektrostatice slavili a přitom hvězdu ve vědomí ztratili a naopak si elektrostatickou elektřinou hvězdu i vědomí upálili úplně sami, nyní si Češi připili s posledním přírodním vědomím svatého Mikuláše, kterého rádi mají každý den platném znění. Husité by jim asi dali kalichem plné vody, následně, by je raději pokřtili a vzkřísili od hlavy, jedině čím by napomohly, že by se elektrostatické elektřiny zbavili, aby matku boží lépe slyšeli. Husité svátost chránili, teď už duše Jana Husa i husitů či Žižky ochránců svátosti, jen aby vzdychali společně se vzduch prázdnem u matky přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia/Rheia na věky věků už u ní jejich duše, aby proudili, než započnou růst hvězdy společně s vědomím v budoucích časech a opět bohyně je životním dějstvím provázali, aby se od hvězd svatých ke svým dalším plodům v přírodních kruzích v životním nekonečným smyslu z této zeměkoule odrazili, aby se toho vůbec dožili a žili i v dalších zeměkoulích a nemuseli započít galaxií od této zeměkoule, duše dřívějších husitů by dnes asi očima valili, že potomek svatého Mikuláše ještě není, tak alespoň to ve vzduchu prázdnu dušemi ocenili, že svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel se snaží, ale šílení elektrostatický přebohatí mu v tom brání svojí špinavou naivní elektrostatickou duší, že jsou lepší, zkaženým charakterem z bohatství, ať se tím udusí, když svět vědomě špatně proti svátostem řídí, ať se v tom materialismu utopí i titáni je již potrestají, ať se ti elektrostatické biologické umělé shnilé vejce v lidech rozloží pádem Pluta na zeměkouli. Satelity se všichni elektrostatický elektro magnetický plazmový biologický umělý lidi zostudili a i odsoudili k věčné smrti bez návratnosti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *