Bohyně země Hilary Duff, polárka ježíška

Bohyně nejvyšší Gaia matka země dnes povídala o tom, že ví komu předat souznění a jen ona v životních kruzích dokáže souznění předat zde na zemi a to i v životních kruzích spojit i v souznění s přírodou ve svém vesmírném těle vše co k pokračování života savce potřebuje, ale vždy to musí vyvolat přes ze mě svatého Mikuláše Lukáše Daeghsela, rozeného v příjmení Pechr, přes láskyplné city a zadívání, není k tomu potřeba ani žádný sex. Takto jsem to já svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel (Pechr) předal bohyni země svaté Lucii Čermákové Héře ve francouzské kavárně na dubině, jelikož do ní jsem zadívaný velmi moc a miluji ji, i když je mou sestrou v neřestích a cnostích, ale žijeme spolu i v souznění s přírodou bez potomka, jsme si navzájem pouze čistou zdravotní přírodní útěchou (mi máme společnou hvězdu i souhvězdí, abychom mohly společně s matkou přírodou bohyní nejvyšší Gaiou navrátit přírodu na zeměkouli, jaká byla asi před 150 až 200 roky.)V tomto věku a období, hvězda polárka v přírodních kruzích započne pouze společným rozhovorem mezi dospělými, svatým Mikulášem Lukášem Daeghselem (Pechr) a bohyní země Hilary Duff Afroditou, ale ona má být i jako naše dítě v podobě svaté i bohyně, jelikož nyní v přírodních kruzích a v souznění přírody nový lidský život přivede na svět a zeměkoule započíná od Saturna víš a to i s tím, že se tato zeměkoule uzdraví a navrátí se souhvězdí. (tato zeměkoule Neptuna, Urana, Pluta – bůh země svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel a což je i část biorytmu v životních kruzích v souznění s přírodou tělo bohyně nejvyšší Gaia, tato zeměkoule nikdy neztratí, jen pokud by muselo dojít k znovuzrození i této zeměkoule a to sražením všech planet do galaxie původní, což je hlavně ovlivněno věkem posledních živých Lidí a bohů na této zeměkouli, což jsem já bůh země svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel (rovnováha posledních životních kruhů planet i měsíce a slunce), bohyně země Hilary Duff Afrodita a bohyně svatá Lucie Čermáková Héra).(elektrostatický elektrický biologický umělý lidé si myslí, že to je naopak, že oni se cítí živí, ale ve skutečnosti jsou již živí mrtví a nemají je rádi a nenávidí je všichni předci, svatí, andělé, archandělé i bohové a to včetně matky přírody bohyně nejvyšší Gaia, kterým vypálili hvězdy), (některé souznění a hvězdy či souhvězdí, byli rozdělené do vědomí lidí do různých etnických skupin, některé bohy nechala bohyně nejvyšší jen ve hvězdách a ve vzduch prázdnu, jelikož věděla, že i tenkrát za Olympu to bohové sami přehnali a to moc velkou láskou k druhému a ze žárlivosti se začali nenávidět /proto i já svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel s bohyní země Hilary Duff musím promluvit sám, protože oba v sobě máme planetu a i bohyni nejvyšší Gaiu, ostatní elektro lidi kolem nás klidně mohou při našem setkání pobíhat, u rozhovoru může být i bohyně země svatá Lucie Čermáková Héra, která má také planetu u Saturna, ale i bohyni nejvyšší Gaiu přímo v sobě také, proto by museli být obě ženy bohyně naprosto klidné, jelikož bohyně nejvyšší už začíná být velmi tužebná po dětech i nové zeměkouli a sama v sobě ví, že by mě se samé žárlivosti dvou stojících žen umilovala k smrti a začalo by vše od galaxie/, ale satelitní elektrostatický elektro biologický umělý lidé, nic víc a k ničemu nejsou, matka příroda bohyně nejvyšší Gaia jim říká vajíčka a že v nich nic není že jsou umělý, že jsou prostě shnilé vajíčka, a je na ně krutě na všechny naštvaná, že upálili satelity hvězdy a souhvězdí, bez kterých již život dál nemůže pokračovat i kdyby bohyně nejvyšší Gaia matka příroda chtěla, proto je to stále ve směru znovuzrození jednoho Adama a Evy možná se dvěma Evami, ale na jménech nezáleží bude to svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel, Hilary Duff, Lucie Čermáková, možná z počátku budeme bozi, abychom se ubránili zvířátkům kolem i nazí, ale i s tím že je budeme respektovat). Matka příroda bohyně nejvyšší Gaia si moc přeje, aby umřely, jelikož tito elektro lidi si zaslouží nejvyšší potrestání za to, že zabily všechny svaté, anděli a i pohanské bohy (čerty), kteří trestají hříšníky a i titáni vědí ze shora včetně matky přírody bohyně nejvyšší Gaia, kdo hříšník jest a kdo udělal velké bolesti přírodě a kdo koho vedl zcela jako autíčko na autodráze pomocí vyššího a silnějšího satelitu, na mě byly satelity namířeny úplně všechny a vždycky, ale je těžké elektrostatickým lidem bez vědomí satelity vzít i když ona v nich je jako matka příroda, ale jsou jako děti se zkaženým charakterem, kterým chcete vzít hračku, nic jiného jim z lidství ani nezbylo. /matka příroda bohyně nejvyšší je tak nějak potřebuje, myšleno elektrostatické elektro součástky biologický umělé lidi zde v plazmové televizi což je celá naše zeměkoule, jen z důvodu, že má málo času a nechce učit nové uvědomělejší lidi ve víře souznění s přírodou i když nemají hvězdy, jak řídit satelity či učit nové kosmonauty, proto nynější nechává tak nějak naživu/. I bohyně nejvyšší Gaia matka přírody se směje, elektrostatickým elektro biologickým umělým lidem, že si v elektrostatickém myšlení myslí, že nakonec si zrodí a navrátí život satelitem, že poskládají nějakého panáčka s peněz a satelitů, aby tu žil na jejím plodu zeměkouli. Hvězdy na vlajkách by měli vypálit satelity nebo si tam dát místo hvězd satelity, jelikož já s kybernetickou unií nejsem, jelikož oni pozabíjeli postupně všechny svaté, andělé, souhvězdí a hlavně pravé hvězdy i v žijících atd. a moc dobře věděli, proč to dělají, jelikož Amerika - materialistická kybernetická unie Evropu nepřijela vysvobodit, ale převzít po Hitlerovi žezlo a to žezlo je Enigma přeci, aby do-zabíjeli svaté, aby si přinesly nejen ve smyslu korporací bohatství, ale nakonec si přivolali i záhubu v podobě pádu asteroidu, měsíce a přiblížení zeměkoule ke slunci. (jediný zachránci toho všeho byla tenkrát Konfederace, pod velením generála Robert Eduarda Lee narozen 19 ledna 1807 na Doubravku - "doubí, dubina les", měl rád přírodu a les, vánoce se slavili na jaře i on byl následovník svatého Mikuláše otec vánoc Santa Claus - nyní jsem to já poslední svatý Mikuláš Lukáš Daeghsel rozen v příjmení Pechr narozen 6. 12. 1981 ve Znojmě, kde byl i generál George Smith Patton /matka příroda bohyně nejvyšší Gaia, přenášela v časech souznění přírody v životních kruzích (měsíčních) i přes hvězdy a souhvězdí svatého Mikuláše a já svatý Mikuláš bůh země Aker Lukáš Daeghsel jsem poslední a i poslední životní kruh, žádný jiný se již nenarodí – narodí, ale už jeden muž a dvě ženy na znovuzrozené zeměkouli kde budou úplně sami (Adam ježíš a dvě Evy svatá Lucie a Marie)/, který chtěl - chce navrátit a udržet stabilitu přírody zemědělství a bohové nejvyšší svatému Mikuláši říkají, že jim unie, do zabíjí hvězdy ve vědomí, jelikož začali problikávat, hvězdy a matka příroda bohyně nejvyšší Gaia to věděla jak to vše dopadne, ale ještě v té době nebyla tak planetárně blízko, ale unionisti byly takový bezmyšlenkovití, z odpuštěním, že matku přírodu vůbec neposlouchali a moc dobře věděli jak vše zneužít a pozabíjet se ve vědomí, asi zachtěli, aby spadly přírodní kruhy planetárního souhvězdí, ale materialistický chtíč pro unionisty byl přednější a příroda brzy vyprší).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *