Je nás devět čili jedenáct aneb 12 měsíců a tři měsíce dění, dějství, základ je rodina

otevřené ruce jako otevřené asteroidové pásce
otevřené ruce jako otevřené asteroidové pásce

Je nás devět čili jedenáct aneb 12 měsíců dění, dějství
Rébus – jedinečnost i jako cesta šestá pokud není uzavřená, pokud uzavřená je, pět titánských cest jdou zpětným kruhovým chodem, dvoj jedinečnost + troj jedinečnost – cesta pěti titánů – spojte si v kruzích.
Jak každý moc dobře ví, život je naprosto v některé situaci docela primitivní i v té naší dimenzi v dětském vejci, vše v aktu rozmnožování bylo čím dál vše menší, jako děti, hlavní hvězda vědomí hřejivé lásky započala ve slunci, jako láska samostatného oplodnění se vzduch prázdnem žijícím v dimenzi vejci, velké dítě mělo narozeniny, ženou je ovědomovalo si, stalo se přeci, dále pak děje se v ději, věnuji narozeniny dalším z velkou láskyplností, za asteroidovým pásem cudnosti tvořila si přírodní dimenzi titána Gaia s Rheiou otočená žena naruby v kvantovém smyslu životním kruhem ve smyslu lidského těla počátky života sama sebe v evoluci až k savci, zde za prvním asteroidovým pásem cudnosti až k zeměkoulím třem před svým asteroidovým náramkem přec, v troj jedinečném andělským objetím to jest, zeměkoule je ne tak úplně dvoj jedinečnost planety titána Pontose, zanechaly trochu půdy s polo titanem Atlasem, svůj láskyplný přírodní vyvrcholení ve smyslu rodinném, kde je v jednom elipsovém kvantovém cípu stvořen otec Jupiter zmužněla nám Rheia planetárně, aby našel Saturna, nejvyšší bohyně Gaia mu udělala z asteroidů terč pro minerální výměnu v kruhu heč, aby jí první muž ve vzduch prázdnu našel udělala si ho nejvyšší bohyně Gaia plynného, duševního i minerálního symbolicky Gaia objevila se i se Saturnem, chtěla aby na ní byl roztomilý a něžný chtěla jen láskyplné vztahy, zplodili si společně v dimenzi souběžných genových ležato osmičkových kruzích děti první své Uranose, Kronose i Pontose přece jen, nebylo stále vše dokonalé i oni prosily o dcery své, bohyně nejvyšší svatá Marie i ona si splnila svůj sen a měla vnuček spoustu hned Tethys, Rhea, Diona narostly do těchto jmen, Titán jejich bratr byl trochu odstrčen, Kronos byl nadšený, že je více smyslný, proto byl i trochu pyšný, matka z něj nechtěla páva, ale měla i měsíček Titána moc ráda, titáne Kronosi je to tvoje druhé Já vysvětlovala Gaia hned při věci, nechej si ho jako svého syna přeci, dej do toho prosím trochu duše a lidské srdce i lásky, zamysli se jaké má funkce, kde zase jsi, některé období tu můžete být klidně i pospolu oba dva přeci, jeden starší jeden mladší nemáš to jedno můj synu Kronosi jsi přece i mojí šťastnou minerální hvězdou naplnění v zemském jádru jsi v mém láskyplném srdci, dopovídá mu nejvyšší bohyně i Rheia na druhé straně v dimenzi. Jedinečnost rodiny, jako když člověk drží srdce v dlaních, narodil se Titán Uranos trochu poženštěný s matkou Gaiou ve Venuši v jedinečnosti pak ve společné skladbě i v panenské bláně na zeměkouli, zůstala mu pravá strana, na levé straně opět rostl Kronos s otcem matkou Rheiou Jupiterem v Marsu přeci, měsíček náš u země obrácený Titán měsíček Saturnův a Merkur jako obrácený Pontos (Neptun) vyrovnávají naši rozepři rodinného žití ukončují i začínají posvátné životní dějství v titánských cestách přeci, ale přesto jsme všichni v přízni, chudák bohyně Afrodita tu to stále v hlavě tíží, když se to i všechno v hadech v kruzích hemží, titána Pontose jeho dcera měsíček Diona vše vysvětlí, že i ona v dobách minulých i budoucích k další druhé třetí zeměkouli letí, aby přidala minerály na zvětrání, ke zchlazení rozčílené přehřáté Kronosovi hlavy, ve křtu pak se i na hladině vody objevuji, zanechám to tu raději měsíčku Titánovi, i z toho plyne ponaučení, vše žije troj jedinečností a přitom je zachováno vše i v dvoj jedinečnosti prvopočátečního dění, dějství vzduch prázdna s naplněním již tam byly hvězdy planetární, proto na doplnění jiskry míru, lásky i citů jsou přeci hvězdy dění, dějství, což je jedinečností nejvyšší pro rozvoj dvoj jedinečného spolužití v pokračujícím dění, dějství, bez hvězdiček není života ani planetárního biorytmu, nechme žít v klidu titánskou rodinu, rok má díky nim dvanáct měsíců, dvanáctým měsícem je střední vědomá hvězda dění, dějství zeměkoule, započnu hvězdu, započíná nový rok dění, dějství v hvězdném rodokmenu, dejte sbohem satelitu, jinak nezapočneme v přírodě ničemu novému, dostaneme se znova do středu, ač dvanáct měsíců jde dozadu, slunce a vzduch prázdno nechte stranou, je to jen sex psaný na začátku, slunce se ve vzduch prázdné elipsové kvantové elipse točí velmi snadno i já matka boží se svojí dimenzi hvězdou hýbu, jako z hvězdou malou mého savce mého obrazu druhé láskyplně hřejivé slunce mám v Saturnu, díky měsíčkům děkuji vnukovi i vnučkám mým, chladím si Saturn, tvaruji si Saturn v kruzích vzduch prázdna do koule plynného žhavého jádra společně s Jupiterem svým jako se svým hlavním naplněním, počítejte sním ve spojení s Marsem i sluncem jako jeden měsíc s Rheia jménem, což je troj jedinečnost v jedinečnosti troj smyslné, otočené jedné ženy v dimenzi do podkovy společně pak, jeden měsíc tvoří pak ve spojitosti Saturn, Venuše, vzduch prázdno, otočené sluníčko jako troj jedinečnost v jedinečnosti troj smyslné přírodní životní kruhové vazby. Merkur je vysušený Pontos (Neptun), ale obojí se počítá mezi děti, každý zvlášť tvoří v pořadí dva měsíčky v kvantové elipsové rotaci nekonečné ležaté osmičky v genové provázanosti, před sluníčkem pouze přeci, za sluníčkem je v neuvěřitelně rychlé vzduch prázdné rotaci čumák přírodní černé hmoty, zahynulé dvě zeměkoule nyní vyvřeliny v podobě asteroidu, jsou v místech vidličkového hrotu, jako měl trojzubec Neptun, jeho otec titán Pontos vystupuje ve svém jménu, jako hlavní představitel křtu po zrodu ve vodu ve své troj jedinečnosti své tři zeměkoule povedu, nyní hynu, matka boží bohyně nejvyšší Gaia ve své dimenzi vyvrhne z neuvěřitelné vzduch prázdné rotace z černé přírodní kruhové živoucí hmoty vyvřeliny dvě, se sluníčkem hýbe jako z hvězdou savce, její vzduch prázdný čumáček pohybuje se stále, ve své kvantové elipse. Pontos je čtyř jedinečný (3 plody – zeměkoule + Merkurové vědomí), ač čtvrtá jedinečnost je čtvrtá cesta čili vědomí pokračující život ve vědění s pátou titánskou cestou Gaia a jejího vzduch prázdna v kruzích životního přírodního souznění hvězdy, jsou to hlavní Křtitelé společně s její otočenou stranou v dimenzi s naplněním minerálním čili přírodními surovinami jako potravinami s nejvyšší bohyní Rheiou, ale to jen pro doplnění, pro dokončení troj jedinečného kreslení v kruzích u ostatních. Nejvyšší bohyně Gaia se svým vnukem měsíčkem Titánem synem Pluta Kronose a vnučkami Tethys, Dione, Rhea dělá si hlasivky vzduch prázdným tlakem kolem Saturna.
Pomůcka, nápověda, řešení:
Troj jedinečnosti, dvoj jedinečnosti a jedinečnosti titánů, polo titánů aneb čtvrtá vědomá titánská cesta je proměnlivá otevírá ji cesta pátá, čtvrtá ji uzavírá biorytmicky planetárně, otevírá titán Pontos s matkou Gaiou a Rheiou viz.: troj jedinečnost Titánů, obnovuje s matkou bohyní nejvyšší Gaiou a Rheiou její syn titán Kronos a Uranos.
Kronos vystupující žhavé zemské jádro minerální hvězda, planeta Pluto, měsíček Rhea u Saturna, jeho matka nejvyšší bohyně Gaia stvořila ho na konci u Pontose (Neptuna) z minerální galaxie z druhého dimenzi konce slunce. Zemské jádro při čtvrté, páté titánské cestě rozmnožilo se do třech plodů matky nejvyšší bohyně Rheia přece. Zrod ve vědění a jeho narození nese Saturn, Jupiter s Marsem.
Uranos planeta vystupující jako panenská blána zemské atmosféry, Planeta Uran, měsíček Téthys u Saturna. Zrod ve vědění a jeho narození nese Saturn s Venuší, pak si hraje se svým bratrem Kronosem v Marsu, povídají si třením tlaku ve vzduchoprázdnu u zeměkoule u plodu i jejich dcer měsíčků u Saturnu v matčině lůnu u jejího nejdokonalejšího syna boha země, stvořeného všemi z rodinného kruhu, sešli se ve středu tam u kulatého stolu.
Pontos neboli nesprávným názvem Neptun, Neptun dále pak vystupující po zvětrání na zeměkouli voda na zemi, tři zeměkoule čili tři plody matky přírody jeho druhá troj jedinečnost ve smyslu nižšího božstva, nejsilnější bůh prvního života v souznění s vodou ale i minerální skladby a planetární biorytmická skladba v životních kruzích jeho vlastního života je pak dále vedena přes měsíček Dionu Merkur. Tvořili pak společně všichni titáni a polo titáni jedinečného Titána i ve sto jménem názvu u Saturna což je i měsíček u zeměkoule, kde se může setkat i se svými sestrami či se svojí jinou podobou, aby do sebe narazili, odcestovali, či napravili něco společně na plodu nejvyšší bohyně Gaia-Rheia.
Velký, malý vůz je nejstarším souhvězdím pěti titánských cest s planetárním biorytmem provázaný, bez vědomí savce ať už v moři či na souši, nemůže kolem zeměkoule vše lítat v přírodních životních kruzích pouze planetárně, matka boží bude hledat poslední vědomí své přírodní tvorby, skončí u Kronosovi hvězdy, ač veškeré hvězdné evoluce pocházející i z moře, předala poslednímu savci na zeměkouli bohovi země ve smyslu vědění Anupa, započne matka boží matka přírody bohyně nejvyšší se svým choulostivějším vědomím od Kronosovi hvězdy od zemského jádra, aby měla opět hvězdy po evolucích v savci, nyní matky přírody bohyně nejvyšší dokáží stvořit pouze planetu s hvězdným děním, pro nápravu hvězdy Kronosovi. S elektrostatickým bio umělým člověkem nedokáže ve smyslu přírodním v životních kruzích v dění, dějství provázat nic ani v sekundové podobě ve hvězdě, jelikož díky elektrostatickému magnetickému signálnímu poli to vše zmizí pryč, až zmizí poslední hvězdy vázané i k poslednímu savci, všichni umřou v citech, ač matka příroda přijde o hvězdy své přírodní jemnosti přec, stanou se z lidí opice, bez přírodního vědomí rozplynou se v elektrostatice, bez uvědomění sama sebe v dimenzi podobě, dokud nespadne asteroid či měsíček.
Měsíček titán u Saturna už jen jako opuštěný syn Kronosův , je společně se svou sestrou měsíčkem Dione u Saturna provázán s Měsícem u země, tvoří spolu troj jedinečnost i jedinečnost zeměkoule ve vzduch prázdnu, aby se neuzavřela ležatá osmička kvantová elipsa samotného plodu zeměkoule. (ostatní měsíčky u Saturna pomáhají dle toho co je potřeba na zeměkouli hodit, např. sůl do moře z prehistorické realistické tvorby, za Olympu byli přírodní realistické divy přidány).
Troj jedinečnost nejvyšší bohyně Gaia, Rheia spočívá v troj jedinečnosti dimenze ve dvou dlaních spojené v zápěstí k sobě prsty pak od sebe, dále pak vystupující v citech jako i jiný nejvyšší bůh v troj smyslného ztvárnění, ale vždy pro přírodu a pro život ve svém konání, dnes jim satelitní maniaci překážejí. Začneme-li třemi asteroidovými pásy – druhý je součástí Saturnu, první velký kruhový asteroidový oběh za planetou Kronos Pluto chrání kvantovou kruhovou elipsu, tvoří panenskou blánu od minerálního naplnění, tvoří středovou dimenzi obrovskému vejci, tento nachystaný asteroidový kruh čili stvořený pro planetární biorytmus do tvarů koulí díky životním kruhům od kamenného galaxii konce až ke slunci, je rozpohybován další jedinečností vzduch prázdna ve smyslu i tlakovém, jako další druhý asteroidový pás je mezi Jupiterem a Marsem tato troj jedinečnost je jedna z prvních jedinečností z pokračující troj jedinečnosti všech asteroidových pásů, dále pak vzduch prázdno v plné síle u Slunce ve smyslu rotujícího se čumáčku pro představu ve tvaru podkovy pak i vzduch prázdno druhého konce u kamenné galaxie což jsou rotující v kvantové elipse životní vzduch prázdné kruhy v dimenzi točící se více méně napříč celého planetárního biorytmu ve tvaru pak zabaleného bonbonu, což je bráno jako dvoj jedinečnost v dimenzi uzlu pro ztvárnění kvantového elipsového oběhu biorytmu matky přírody, což jsou pak vzduch prázdné životní kruhy planetárního biorytmu matky přírody, další její jedinečností troj jedinečnosti jsou hvězdy naplnění což je slunce, hvězdné naplnění planetárního biorytmu a hvězdy nejchoulostivější tvorby živého organizmu což je nejcitlivější souznění, všechny tři hvězdy jsou zcela vědomé. Čtvrtou a pátou titánskou cestou či další jedinečností je pak cesta tvorby, ukončení a další počátek. Tam a zpět čtvrtá či pátá titánská životní přírodní cesta život ukončuje a následně obnovuje, dále pak na třech zeměkoulích v trojzubci na třech plodech matky přírody a všech titánů ve společné tvorbě se jedná už jen o rozmanitost přírody, titáni ožili ve svém planetárním vědomí díky svým přírodním dimenzi titánům nejvyšším bohyním Gaia a Rheia, které jim stvořili hvězdy, sic je to stočená žena, ale přemýšlí jako dvě ženy a jeden muž ve svém dimenzi vejci včetně celého planetárního biorytmu při svém konci tvoření, dále pak jen opět rozmanitost přírody, na svém plodu zeměkouli jsou titáni v nejlepším svém obrazu v savci pak jako dva muži vpravo vlevo a ve středu pak dvě ženy s Pontosem, kteří titánskou čtvrtou cestou ukončují děje a pátou cestou uzavírají a obnovují, oživují čtvrtou i pátou cestu, což by se dalo brát jako cesta šestá k novému i životu což je už dále pak jen dění, dějství rozmanitosti přírody, což už je cestou spíše nižších bohů ……. žena a muž, dále pak potomek cesta sedmá či první pokračující v opakovaném životním kruhu pěti titánských cest neboli čtvrtá, pátá a šestá cesta je troj jedinečnost počátečního pohybu v menším planetárním či živém organizmu, jeho životního přírodního koloběhu. Všechny planety biorytmu matky přírody mimo měsíce a zeměkoule jsou jedinečné v troj jedinečnosti předcházejících dějů, před i za asteroidovým prvním pásem cudnosti jsou pak dále v troj jedinečnosti v planetárním smyslu matčiným biorytmu jen tři zeměkoule a tři měsíce jako u Saturnu, proto je víc i asteroidů, jelikož se ze všeho stali díky satelitům vyvřeliny, samozřejmě nejsou jen čtyři, jelikož některé asteroidy jsou stvořeny pro obnovu posledního dění, dějství této zeměkoule prvního plodu prvního dění, dějství je to i odraziště pro obnovu a některé asteroidy vznikly nedopatřením, jelikož se matka příroda uhynulé zeměkoule snažila bez hvězd dění, dějství zachránit planetárně, po nezdaru přišla až k poslednímu plodu k poslední zeměkouli k poslednímu savci, aby napravila dění, dějství všech svých třech zeměkoulí svých plodů, ač jen planetárně nelze tvořit přírodu, ač pro jemnější procítěnost je vždy potřeba zachovat hvězdu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *