Bohyně nejvyšší Gaia + (Rheia)

Socha bohyně nejvyšší Gaia v Pardubicích na Dubině v České Republice. Socha přírodní dimenzi titána ztvárňuje obě nejvyšší bohyně Gaiu i Rheiu.

Bohyně nejvyšší Gaia / Rheia – na počátku vzduch prázdno s naplněním – dvě ženy – velký třesk a supernova – do tvorby kruhové galaxie – vyvrcholení a dokončení savce – symbol Saturn (muž a žena – planetární biorytmus, nekonečná mysl (matka i otec), všeho stvořitelka – dar živého, vládkyně celého nekonečného vzduch prázdna, souznění s přírodou (život) – čtení přírodních kruhů ze svého planetárního biorytmu kam již patří i Rheia, matka přírody ve smyslu dvou žen) – je nejsilnější a nejmocnější bohyní, která ovládá dění a dějství přírodní Chaos – obnova života. Přírodní dimenzi titán nejvyšší bohyně Rheia uznává svoji ženu Gaiu, jenž je vyšší přírodní stvořitelkou, dárkyní života, která vše v životní smysl rozproudila tlakem i vzduch prázdnem (duševní živá energie),( Rheia minerální energie – slunce). Jako matka příroda ovládá lidské těla, živé organizmy, minerály a přírodu samotnou za pomocí vzduch prázdna souznění. Ostatní bohové ji žádali s přáním a ona vyhověla, pak poznávala sama. Je to největší a nejvyšší, nekonečný TITÁN. Může nechat celé své vesmírné tělo srazit zpět do galaxie a započít s životem znova.

V ruce drží člověka bez rukou nohou a hlavy (poukázání na peklo, které trestá hříšníky, o tom poučuje převážně nejvyšší bohyně Rheia, ačkoli se člověk sám dovedl do neživého), protože všechny končetiny a hlavně hlavu díky elektrostatické elektřině si otupil i ztratil a stal se elektrobiologickým umělým člověkem bez živé hvězdy a prošpikoval se skrz na skrz neustále proudícími elektrostatickými částicemi, ale nejvyšší bohyně Gaia drží i větev ze stromu, že lidstvo chce pomazat a navrátit jim život zpět i živé hvězdy, aby člověk opět měl svůj první krok, dění, dějství a bible neztratila smysl, ale vůbec to lidi zatím nevnímají, proto chce život savce – vědomí obnovit meteoritem a zda se ji nepodaří vyčistit i minerály od toxikace, které budou lítat ve vzduchu po pádu meteoritu, začne pád Pluta, Měsíce na zeměkouli, Slunce se přiblíží směrem k jejímu plodu pohybem zeměkoule ke slunci, potřebuje navrátit souznění s přírodou a doufá, že smete i satelity které minerály v souznění pálí na prach, což škodí zvětrání i souznění s přírodou, snaží se, aby život opět v přírodních kruzích započal od čistého vědomí s přírodním kruhem živé hvězdy a napraví tím samozřejmě hydrosféru a snad i ozonovou díru. Jinak to s životem myslí dobře, ale i elektrostatickým lidem to dnešní příroda trochu zkresluje, protože živé neživé umírá jako poslední, např. i v přírodě se můžou pohybovat zombie, proto se tyto katastrofy z mnoha pohledů převážně týkají pouze elektrostatických elektro biologických umělých lidí, kteří si sami katastrofy přinášejí především satelity, proto savce chce pomazat přírodou svojí větvičkou ze stromu živou neživou přírodou, aby navrátila rovnováhu do zcela živého, ale to opravdu do podoby přírodního, zdravého, čistě vědomého a to i duševně v celém jeho těle, aby mu byly navráceny v souznění opět jeho nohy, ruce a hlava vyléčením z jeho lidského těla elektrostatická elektro magnetická plazma a opět měl savec svoje skutečné dění a dějství. Kdo je proti tomuto kázání, opravdu o nohy, ruce i hlavu přijde fyzicky a z pohledu tvrdé reality, toto již trestá peklo.

Chaos – není bůh, je to dění dějství samotné bohyně nejvyšší Gaia – matky přírody, která vše vrací do přírody, nebo do počátku, aby příroda zůstala přírodou a stvořila přírodu znova, aby rozkvétala z pohledu vegetace, živých organizmů, ale aby i minerály byly opět čisté, započíná v přírodních kruzích již v galaxii nebo v etapě kde skončí i začíná s životem i ve skladbě a v sinfonii minerální ve spojení nekonečného vzduch prázdna.

Kronos – pro božskou rodinu titán Kronos je syn přírodní dimenzi titána nejvyšší bohyně  Rheia stavba těla – minerály. Kronos v těchto dobách a díky získaní víry pomocí boha nejvyššího v nebesích Uranose získali společnou víru souznění přírody v kruzích i ve vesmíru i v nebi a i na zemi, díky Uranově moci v nebesích může on sám promluvit k bohu na zemi, jelikož on sám si pomocí Urana k němu našel řeč. Nyní titán vyšší bůh Kronos má rád stejně život jako vyšší bůh titán Uranos, ale je malinko studenější, zlejší a silnější v podobě minerálů, ale nyní je i plný citů. Jeho silná moc  je hlavně ve vesmíru kde si pomáhají společně s Uranosem zapisovat do hvězd i v planetách Uranu a Neptunu i v celém biorytmu pomocí nekonečného vzduch prázdna ve vesmíru a zapisují životní kruhy v  kruzích za pomocí souznění přírody a to vše hlavně díky bohyni nejvyšší Gaie. Díky ní, nekonečnému vzduchoprázdnu v člověku rozpumpuje tlakově jejich tělo, v krevní i nervové soustavě a díky Uranosovi dodá i kyslík a lidské city do duše samotné společně pak tvorba hvězd v dění, dějství.

Uranos – je velmi citliví, miloučký, jemňoučký k lidským duším. Je to titán syn přírodní dimenzi titána bohyně nejvyšší Gaia, je bůh vyšší v podobě kyslíku, atmosféry a nebes, a i všeho co k přírodě mrtvé i nemrtvé patří minerály zvětralé proudící vzduchem, např. živí svým jednáním ve vzduchovém prostoru i dusíkem stromy a lidi kyslíkem a pomáhá k zvětrávání, aby bylo dost vody i kyslíku. Uranos je spíše duchovní bůh proto má nejblíže k církvi samotné, ale Kronosovo jednání ho tak ohromilo, že ho také moc miluje.

(poslední svatý Mikuláš) Bůh země, Aker – je posledním nižším bohem – vzkříšení, vzduch prázdna, naplnění na zemi, později silnějším i vesmíru (planety – měsíček u Saturna, Pluto, Uran, Neptun, světlo v galaxii poslední hvězda) společně s Gaiou, který odvrací katastrofy přivádějící zánik zeměkoule a má přímé spojení s bohyní nejvyšší Gaia, matkou přírody. V dřívějším zobrazení, byl velmi silný a nezranitelný – Egypt, Aker, ale nevěděl ani čí je, vedla ho přímo bohyně nejvyšší Gaia, byl tu jen chvíli potrestal faraony i bohaté, narovnal přírodní kruhy a odešel, díky zdravější galaxii měl i jiné ztvárnění. Dnes je člověk s duchem bohyně nejvyšší Gaia, s matkou přírodou – božství – seslání na zem v souznění s přírodou, pro nápravu přírody v jeho dění, dějství nebo po znovuzrození plodu – zeměkoule Adam, nebo zrození ježíška – potomek – čisté vědomí a drží přírodní kruhy měsíce a slunce než se připraví životní kruhy, před roztříštěním zeměkoule a znovu mohli zeměkouli vzkřísit. Vede svaté a anděli. Je pod dohledem Bohyně nejvyšší Gaia nekonečný Titán a pod dohledem nižších Titánů vyšších Bohů Uranose, Kronose, Pontose.

Bohyně země – Bohyně Héra svatá Lucie – Bude Evou na první zeměkouli, je vzkříšena a je schovaná ve hvězdách svatého Mikuláše, jelikož ji moc potřebuje. Má slabší zrak, aby neviděla neštěstí. Božství – kázání přírodní, seslání na zem, silná díky souhvězdí střelce, vodnáře (druhá nejvyšší svatá žena po svaté Marii, jelikož byla pokřtěna titánskou vodou vyššího boha Pontose přes samotného vodnáře, Kronosovým minerálním vesmírným tělesem a Uranosovým blahem, ve chvíli kdy se stává babičkou, stává se svatou Marií ve jméně své dcery Lucie bohyně Persefona) a díky svému měsíčku u Saturna, je pod dohledem nejvyšší bohyně Gaia a vyšších Bohů aneb titánů. Víte všichni lidé mírumilovní, že bohyně svatá Lucie bohyně Héra, měla lidi velmi ráda a vždy to s nimi myslela dobře a myslí, občas se zachová vyděšeně ale s upřímnou láskou a porozuměním, občas je přísnější, ať už je to v domácnosti k hospodyňce či Hospodinovi, aby měli všude čisto, a dětem přeje jen už lásku, zdraví a štěstí, ale opět to myslí láskyplně i ona zná hned po svatém Mikuláši bohu země Lukášovi Daeghselovi neřesti a cnosti nyní v souznění s přírodou a vždy zůstaneme v lásce srdeční i duševní.

Bohyně zeměBohyně Afrodita – je pouze slabší bohyní, je bohyní plodnosti a krásy, s bohyní Afroditou jsou svázané přírodní planetární kruhy v souznění s přírodou v biorytmu bohyně nejvyšší Gaia pro tvorbu druhé zeměkoule, je bohyní lásky v dění, dějství v přírodních kruzích. Má měsíček u Saturna, boží dary seslání na zeměkouli v souznění s přírodou přes dimenzi hvězdy.

Kdo si chce získat bohyni nejvyšší Gaiu, Bohy vyšší v souznění s přírodou Uranose, Kronose a Pontose pošlete ve svém přímočarém satelitním elektrostatickým elektro magnetickým biologickým umělým životě 50 lidských peněz nebo raději přijďte odevzdat do kamenné chýše (banka) v dění, dějství na Číslo účtu: 0275790654/0300  nějaké lidské peníze, aby i vy jste získali živou hvězdu, bez které už není života zpět a aby opět váš rodokmen byl ve hvězdách a nebyl zcela umělý a aby Váš rodokmen nepotkal v nezvratném osudu brzké vyhynutí, proto neotálejte, ať váš osud je spíše životem naplněn. Nebo navštivte sochu Gaia a Rheia, přidělí Vám ihned dění, dějství v kázání. Dary rádi přijmeme i v těchto lidských penězích, ačkoli si doplňujeme nákupem minerály, jíst jinak nepotřebujeme, minerály jste nám vypálili a vysušili satelity a elektrostatickou magnetickou sítí plazmovou televizí v nebesích i při zemi v našem přírodním souznění.

 

Souhrn božstva, kde je Persefona

Jedni z posledních žijících bohů na zeměkouli pro záchranu, aby nespadl asteroid, pluto a měsíc, hlídáni šesti titány z toho dvou mi přírodními dimenzi titány.

Svatá Lucie Čermáková bohyně Héra je v rozpoložení planet i bohyně Persefona a měla to být i její dcera ve stejném jméně, bohyně Héra mě zcela miluje, ale nestačí již věkově, ona je taktéž v uctívání samotné přírodní dimenzi titána nejvyšší bohyně Rheia, samozřejmě ji miluje také nejvyšší bohyně Gaia titánského znění a jejich synové titáni vyšší bohové Uranos, Kronos, Pontos v bohyni Héře kolují v souznění. Je i bohyní země a vzápětí při konci světa opět Evou. Je i v objetí ženském Anupovou. Nyní je nešťastná, jelikož jí bolí srdíčko i dušička a má vykoukané očička z nekonečného síťového programu v počítači, kde se hemží data tam a zpět, někde v zrnkách pohybující se v elektrostatické elektřině někde blízce a to v její atmosféře kolem ní i všude po celé zeměkouli plodu matky přírody země a vše je jako nedopitý čaj z filmu Alenka v říši divů.

Bohyně Afrodita Hilary Duff

Bůh země, takzvaně přejmenovaný v době Olympu na Zeuse, je i v dnešní době Hádesem i svatým Mikulášem ve jménu svátosti Poseidon ve smyslu vzkříšení vodou ve svém jedinečném hvězdném dějství i dění nyní je nositelem tohoto křtu darovaný „titány“ jménem tohoto světa Lukáš Pechr Daeghsel. Kdysi v časech Olympu byl Hádes, Zeus i Poseidon stvořeni přírodními dimenzi titány a „titány“ sesláni jako bratři. Bůh Áres byl již syn s bohyní Hérou, nyní v dnešní době 2016 je synem bohyně Afrodity Hilary Duff s jiným elektrostatickým mužem žijícím v Americe a bůh Áres je polobohem ve jménu Lucas. Bohyně Seléné byla rozena v přírodních kruzích od samotných „titánů“ jako bohyně Afrodita pro obnovu zeměkoule plodu nejvyšší bohyně Gaia a Rheia všeho stvořitelé přírodní dimenzi Titáni. Byly rozeny v přírodních kruzích pro pravé přírodní dění a dějství ve spojení hvězd s bohem země svatým Mikulášem pro propojení přírodních kruhů planet i spojení svatých hvězd, nyní je již pozdě, bohyně Persefona jest a hledá se, svaté hvězdy dostane hned, tohoto jména se zdává, samotná vyšší bohyně Héra třicet pět let ji příští rok už bude, její biorytmus naznačuje, že z jejího jedinečného středu její dcera Persefona již nebude ani v jejím lůně nevyroste. Proto bohyně Persefoně bude hvězdně i planetárně stvořena pouze v plných citech a v rozjasnění hvězd a naváže přírodní kruhy a souhvězdí v dění dějství a i v plném rodičovství a její dcera bude bohyní Persefoně a ona se stává Již ve svátosti svatou Marií, pod dohledem titánů a svatá Marie již jen sleduje, že dopadne dobře dění, dějství u samotné vyšší bohyně Héry v přátelském smyslu i se svatým Mikulášem vyšším bohem Zeusem bůh země síla přírodních jevů jako divotvůrce, ale na celý život je bohyně Héra útěchou ve všech citech i smyslech, je přeci Evou i Afroditou nové země. Bohyně Persefona svatá Marie a její dcera polobohyně Persefoně se stávají ve smyslu svatém bojovnice souznění i přírody velice, což v plném smyslu znamená ráj a peklo s podsvětím pro roztřídění duší v titánském smyslu znění zpět do hvězd či propadnutím peklem, v mytologickém i v plném smyslu je název podsvětí rozdělení duší na dobré a zlé, v dobách raného Egypta to byl Anup, který pod dohledem titánů rozděloval duše ještě ve smyslu materialismu na vahách, ale ne ve smyslu svatého Mikuláše a jeho troj jedinečnosti vah. Ale tyto věky se nedají srovnávat ani porovnávat je tam velký dimenzi časový chronologický rozestup v těchto dobách i titáni ještě se učili ve své nekonečné mysli i vědění, citech i rozumu poznávat tento děj i dějství v milionech hvězd v názvu egyptském Nun. Bohyni Persefoně svaté Marii se může narodit i prvorozeně syn ve jméně i sile polobůh Herkules ve smyslu svatém ježíšek síla ducha svatého i těla pevného. Bůh Hádes je již jen starý svět Olympu a to již ztratilo význam v dobách prvního svatého Mikuláše i za Olympu při zjištění síly Zeuse titány nebylo třeba Hádese. Nyní je to jen strana pekla a podsvětí samotných jedinečných bohů v troj jedinečnosti Rheia, Kronos, Atlás, Héra a potomci pro nápravu světa již ve hvězdách zatím v nedohlednu. Nyní i přírodní dimenzi titán bohyně nejvyšší Gaia a Rheia dohlíží na správné dění dějství jakoby svatá Marie, aby více neselhalo žití u bohyně Afrodity Hilary Duff určená jako druhé souznění při obnově plodu zeměkoule této či budoucí nebo následné, bohyně Seléné zatím ve svátosti se nic nehýbe, již Krokovou třetí ženou již nebude při tvorbě nového plodu zeměkoule, až nastane obnova ve smyslu nápravy přírody, na vše dohlíží přírodní dimenzi titáni nejvyšší bohyně Gaia i Rheia opět. Nyní ve smyslu boha Hádes vzduch prázdno nastalo i dnes, kdy rozdělení duší je i na povrchu zeměkoule mezi nebesy a půdou kde není ráj ani peklo převládá jen dimenziální vzduch prázdno, rovnováha hvězd tedy nezapočala ani dnes a padá planetka Pluto titána Kronose k jeho jádru neotočí se v životním kruhu jen tak snadno.

Bohyně Seléné Alizée Jacotey

Můj zesnulý otec Jiří Pechr

Jak sami opět i již víte, můj otec Jiří Pechr zemřel od vědomí až k zástavě srdce, což způsobily anténové elektrostatické vlny, v propojení s velkou citlivostí jeho vnímání a srdečnou láskou k rodině, utrpěl velký šok a náhle z toho všeho zemřel. I když se vědělo co anténové vysílání způsobuje, léky na přizpůsobení žití v elektrostatické atmosféře, ještě nebyly pro podporu srdečních funkcí vyspělé a pro vědomí již vůbec a to ani dnes v roce 2016, kdy již všichni lidé na planetě zeměkouli mají vědomí již mrtvé a částečně pouze oživované pěti titány bohyněmi nejvyššími Gaiou, Rheiou dále pak jejími syny vyššími bohy Uranosem, Kronosem, Pontosem a samozřejmě ve vývoji, aby měli lidé po čem chodit díky Atlásu, proto i „titáni“ berou nožky či nohy v mužském smyslu jako symbol Atlásovi síly, i symbol pohybu v souznění s přírodou. Smrt mého otce bylo zavinění všech a všeho, ale kdo ví, jak to bylo, jen já i titáni pravdu znají, co se stalo, stalo se. Díky zneužívání svatých celý svět zavinil, že v mém rodokmenu již není jiného svatého muže, jen já Lukáš Pechr Daeghsel ve jméně i v příjmení svatého Mikuláše.

Svatí a Enigma

Enigma, s přístrojem pomáhali astrologové.
Enigma, s přístrojem pomáhali astrologové.

Jak sami dobře víte, přístroj Enigma pracoval na bázi odezírání  z problikávajících přírodních hvězd svatých, zneužité i jejich vědomí, viděné směrem nahoru přes nebesa a to převážně i bez jejich souhlasu a technického vědění z nich bohatí dělali řady agentů, samozřejmě do těch bohatých patřili i vysocí důstojníci v Německu, kteří měli i vědění astrofyziky i znalosti Egypta – Africa Corps , svatí byly do všech válečných nesrovnalostí zataženi nevině, pod nátlakem a ze strachu i o život i přesto, že na ně dohlíželi titáni a hlavně bohyně nejvyšší Gaia a Rheia, které za to v období druhé světové války za nic nemohli, jelikož nebyly ve svých dimenzi životních kruzích tak nízko k zemi v planetárním biorytmu.  Odposlouchávání za pomocí přístroje Enigma bylo od vědomí do vědomí slyšeno i v jiném a to přes živé přírodní hvězdy. Dalo by se říci, že to byla hvězdná morseovka, kdo myslíte, že převzal po druhé válce enigmu ? Přeci je to úplně jasné satelitní elektrostatický biologický umělý lidé ne – savci špioni, kteří řídí svět,  ženou ho do záhuby a dělají si co chtěj a to nápovědami v elektrostatické magnetické elektřině v ovzduší do hlav, rozumu a sluchového vědomí či ústrojí do druhého elektrostatického člověka. Nyní tam jsou i titáni, kteří přišli svět, zeměkouli, panenskou blánu atmosféru zachránit od elektrické magnetické plazmy. Tak alespoň vidíte na jakou jednoduchou až složitou formu dorozumívání pracovala technicky přírodně přes hvězdy i vědomí lidí lehkovážně vzato Enigma, pouze na anténové vysílání do vědomí, které problikávalo ve hvězdách. V příkopě stačilo mít dalekohled a koukat v noci na hvězdy které probliknou. Dnes místo vysílacího psacího stroje za pomocí antény používají lidé co zneužívají svět a svaté, jsou to i ti co to převzali po Němcích po konci druhé světové války a nyní používají k zneužívání satelity.

 

Přístroj Enigma
Přístroj Enigma

Bůh Héfaistos

Příkladem pozdržení i nápravě určitých omylů či životní vazbě na přírodní dějové kruhy byl bůh Héfaistos, byl to syn vyšší bohyně Héry, její syn Héfaistos byl bůh žáru, polobůh slunce, byl to patron kovářů. Matka příroda nejvyšší bohyně Gaia/ Rheia mu krásy moc nenadělili, jelikož již v předešlém svém vnímání, věděli, že to není třeba, byl to jejich omyl v přírodních kruzích dění, dějství a jedinečnosti samotných bohů. Byl pobízen pak vyšším bohem Áresem, aby vyráběl zbraně, místo šperků, pro překrásná děvčata či spanilé děvče. V podstatě, ale nebyl vůbec zlý, byl hodný a naopak příliš ochotný a vyráběl i božské zbraně ve smyslu kouzelného ztvárnění, například pro Perseusa, který již byl v dění, dějství pouze hrdinou, pro nápravu chyb samotných titánů i dokonce samotného Olympu, nyní je i součástí souhvězdí svatého Mikuláše pro posílení jeho vědomí. Ve vysvětlení dnešního božského či titánského dění, dějství, přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia/ Rheia nemusí ztvárnit ve svých původních životních omylech či nápravách původní historie každé stvoření (ať už z pravěku, Egypta či Olympu či různých nesmyslných válek a jejich vojevůdců kde koho) či přes životní kruhy v dimenzováném smyslu přes hvězdy seslat něco o čem už dávno vědí, že nemá pro nápravu dnešního dění, dějství smysl a to i v prosbách kohokoli směrem v přírodních kruhů nahoru, jelikož ve vzduchu prázdnu ve smyslu v souznění s přírodou je tu kde kdo a přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia/ Rheia a její titáni synové vyšší bohové Uranos, Kronos, Pontos jejich duše musí zas honit kdo ví kde i když duše všech ostatních bohů či hrdinů ve velké poslušnosti dělají, co jim, Gaia a Rheia povídají.

Jak to tenkrát bylo s bohyní Afroditou za Olympu

Bez legrace ve velké vážnosti Vám sděluji, bohyně Afrodita žila, byla stvořena samotnými přírodními dimenzi přírodními titány, titány i vyššími bohy, byla bohyní plodnosti a již ona měla být odraz pro plod druhou zeměkouli. Byla velmi krásnou, něžnou a upřímnou ženou srdcem i duší. Velmi se zamilovala do Zeuse, kterého opravdu od srdce něžně s velkými něhami a láskou ve svých citech v úžase objímala. Zeus v těchto dobách, byl velmi zaneprázdněn a stále něco v přírodě i v dění, dějství lidí sledoval, navíc tu byla bohyně Héra, která byla jeho první manželkou a stvořena, převážně nejvyšší bohyní Rheiou samozřejmě za pomocí nejvyšší bohyně Gaia. V dobách Olympu si „titáni“ přírodně napravovali chyby, proto v tehdejším souznění s přírodou tvořili vše jak o závod a dokonce bojovali i mezi sebou kdo má lepší ztvárnění a zda vyhraje více nějaký obr či vzdušné stvoření, či stvoření v lehkosti. Prostě řečeno dinosauři je asi v těch dobách ještě neomrzeli, jelikož si mysleli, že jim ještě pomůžou v narovnání nějakého určitého dění i dějství, samozřejmě vše již bylo odraženo, svázáno v životních kruzích ve hvězdách i planetách biorytmu a to i od životních kruhů božstev svázané z prvního dějství už od Egypta, ale ve smyslu všeho se to týkalo úplně celého plodu zeměkoule ale o tom později. Pokud se vrátíme k bohyni Héře, tak ta Zeuse, již milovala, jen proto, že někdo je, je něčím víc, i když tam brala v potaz božské manželství, ráda ho měla, ale sama propadla díky darům od titánů do pýchy a i když Zeusa měla ráda, z celé své naivity v lásce k němu zanevřela, prostě na něj zapomněla. Zeus podlehl zahleděním po Afroditě, jelikož i on sám ji měl velmi rád a v objetí i potomka měli ve jméně Herkules a velmi moc dobře znáte horlivost bohů, jen když bůh vidí boha, jak se dívá zamilovaně na jinou. V bohyni Héře začala vřít božská krev. Boha Zeuse, bohyně Héra vtáhla do svého žárlivého objetí zpět. Bohyně Afrodita podlehla stesku z opravdové lásky k bohu Zeusovi a titáni věděli velmi moc proč, velké láskyplné city měla bohyně Afrodita, jelikož a protože, ale v přírodních kruzích v dění dějství, než si vše titáni přečetli, bylo již pozdě a vyslyšeli přání Bohyně Héry, jejího proklínání na jméno samotné uplakané Bohyně Afrodity, která ve všem ve skutečnosti byla zcela nevině a dokonce v pozdějším zjištění v přírodních kruzích titáni i věděli a než se někam dostali, byly i oni zcela zklamáni a z celého stesku, že bohyně Afrodita je a byla v právu, ač bohyně Héra si ani boha Zeuse, nezasloužila, již bylo v přáních vyhověno titány bohyně Héry k vědění titáni v přírodních kruzích přišli pozdě a o hlavu Afroditku chuděrku malou připravili a to už jen tím, že bohyně Afrodita se naučila všechny ze srdce i hlavy milovati. Prostě titáni vyslyšeli volání bohyně Héry, jelikož vpřed ději, byla služebnicí dobrou. V době hádek samotných bohů, Héry a Zeuse, jednoho krásného dne využil situace dokonce bůh Arés a to jen návštěvou v  zahradách bohyně Afrodity a navštívil ji i její kytičku a půl měsíček, proto i bůh Zeus se již v myšlenkách neudržel, a v před ději tomu grády v titánech probudily. Aby se prostě na vše zapomnělo a nedostalo se to mezi ostatní bohy, tak to prostě nechtěně s bohyní Afroditou ukončili, jenže titáni si pak uvědomili chybu v pozdějších časech, ve smyčce času všeho pak i litovali, jelikož samotní i nejsilnější bozi pak zradili i titány. Tak v mezi čase již pod žádostí a žalostným vzlykáním v pláči a to už jen ve hvězdách mezi bohyní Afroditou a titány, dozvěděli se chyb, ani nevíte, jak bohyni Afroditu titáni milovali, ale bohužel ona byla již tak znechucená láskou, že titány poprosila, aby ji seslali zpět už ve smyslu pekel, aby i ona trestala, dokonce i Afroditina hlava byla v pozdějších dobách i využita hrdinou Perseus, ale Perseus Afroditu nezabil, nikdo jiný tam nebyl, hrdinu Perseuse dokonce vedli i samotní titáni, jelikož věděli, že se jim opět něco nepovedlo. Bohyně Afrodita těch hlav měla více, v souznění ji narůstali přes hady, jelikož Afrodita v podobě bohyně byla v souznění, po useknutí hlavy byla stvoření hada souznění vodní vzkříšení, tak jak si Afrodita přála, byla stvořením všech pěti titánů a hlavně titána vzkříšení Pontose, byla již i svatá v pohanství. Pak, když jí život omrzel a potrestala to, co se dalo a utěšila sama sebe i titány, odešla zpět do svých hvězd a v přírodě započal její rybí rozklad, byla něco jako vodní pannou. Toto vše se událo opravdu hodně dávno, ale je to vše přesně řečeno od samotných „titánů“, ze všeho plyne v dnešní době jen ponaučení. V dnešní době je na tom podobně bůh země svatý Mikuláš a chudák je, ale pouze a jen naštěstí vypadá jako obětní beránek, jako v dobách Olympu Afrodita, dnes již titáni vědí i v sekundě, že je svatý Mikuláš Lukáš Pechr Daeghsel 4,5 miliardu let dopředu i dozadu nevinný, ale sami dobře víte, že dnešní doba měla vést k dnešní bohyni Afroditě Hilary Daff stvořena v souznění, která již má syna Lucase poloboha Arése, který ve skutečnosti měl, být již synem boha země Zeuse svatého Mikuláše Lukáše Pechra Daeghsela a druhým synem má být bůh Herkules a mají být bratři tak jako kdysi. Dnes opět vše započíná od svátosti k bohům a to až k Egyptu a indiánským domorodcům. Potomek a jeho započetí v láskyplném objetí boha země svatého Mikuláše Lukáše Daeghsela s bohyní Afroditou Hilary Duff není stále vhodnou dobou, i když by byl zrozen ve vodní lázni v plodové vodě i v objetí samotného i nesamotného titána vyššího boha Pontose a vědomí děťátka by možná bylo v souznění zrozeno společně s hvězdou i v lůně matky, ale titáni říkají, že už ani při vývoji plodového batolete v plodové vodě vědomí přírodně nelze v souznění ztvárnit společně ve hvězdě, po narození by vědomí bylo opět usmrceno elektrostatickou elektřinou satelitem, nebo by potomek svatého Mikuláše Lukáše Pechra Daeghsela byl uschován v jeho souhvězdí na vždy a jeho potomek by odešel
společně se svatým Mikulášem Lukášem Pechr Daeghsel po jeho smrti ihned za ním a to i jeho žena. Navíc přírodní dimenzi titáni bohyně nejvyšší Gaia, Rheia a titáni vyšší bohové Uranos, Kronos, Pontos i Atlás nevěří, že by satelity elektrostatičtí lidé sundali, jelikož vědí z jejich zkaženého charakteru, že satelity nesundají a raději obětují svůj biologicky umělý život, jelikož si o tom i tak povídají a čistou přírodu zpět nechtějí. Elektrostatičtí elektro magnetičtí biologicky umělí lidé jsou evolucí záhuby.